KHU CÔNG NGHIỆP - KCN

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp ( KCN ) LÊ MINH XUÂN – TP.HCM

XEM THÊM : DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÂY

KHU CÔNG NGHIỆP - KCN
KHU CÔNG NGHIỆP – KCN

1. CTY TNHH SX TM TÂN THÀNH HÒA
Ngành nghề: GIÀY, DÉP – THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU
Địa chỉ: LÔ E15A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660591
Fax: 37660590 

2. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP STRONG WAY VIỆT NAM
Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: LÔ H15 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661655
Fax: 37661659

3. CTY TNHH MANDARIN FOUNDRY
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: C14-14A ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660759
Fax: 37660758

4. DNTN SX TM TRẦN HÙNG
Ngành nghề: XI MẠ
Địa chỉ: LÔ L4 ĐƯỜNG 8 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660784
Fax: 37660990

5. DNTN SX TMDV LONG VINH PHÁT
Ngành nghề: KIM LOẠI
Địa chỉ: LÔ Q39-41-56-58 ĐƯỜNG 15 KCN LÊ MINH XUÂN, ẤP 1, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661458

6. CTY TNHH SX TM HỒNG CHÂU
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: LÔ N1-M1 C14B ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660783
Fax: 37661448
Email: congtyhongchau@yahoo.com ; cokhihongchau@gmail.com .

7.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAA WEIW VIỆT NAM
Ngành nghề: NHỰA – NGUYÊN LIỆU
Địa chỉ: 15E LÔ E ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660756
Fax: 37660754 

8. DNTN THUẬN PHÁT
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ B24 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660610

9. CTY TNHH GALAXIES ENTERPRISE
Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ C15A-C16 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660902
Fax: 37660901

10. CTY TNHH VẠN PHÚC THÀNH
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ J3 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38805389

11. DNTN TIẾN DŨNG
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ M7 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660785

12. CTY TNHH SX DVTM MÔI TRƯỜNG XANH
Ngành nghề: CHẤT THẢI, RÁC – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ H10E ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660965
Fax: 37660715
Email: mtx@geco.com.vn .

13. DNTN CƠ KHÍ TRÌNH TIẾN CƯỜNG
Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG
Địa chỉ: LÔ A4 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660958
Fax: 37661162

14. CTY TNHH FONG TAI
Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: LÔ E11 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660740
Fax: 37660742
Email: ‘; document.write( ” ); document.write( addy_text96572 ); document.write( ‘<\/a>’ ); //–>\n

15. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU NHỰA ĐỘC LẬP (INRUBCO)
Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ C11 ĐƯỜNG 7C KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM

Điện thoại: 37661960
Fax: 37661008
Email: inrubco@vnn.vn

16. CTY LD WU FENG VIỆT NAM
Ngành nghề: NƯỚC -THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC
Địa chỉ: LÔ C12-C12A ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661001
Fax: 37661007
Email: sales@wufeng-sanitation.com ; wufengld@hcm.vnn.vn

17. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM LIÊN TIẾN
Ngành nghề: MÌ, BÁNH PHỞ
Địa chỉ: LÔ D6 ĐƯỜNG 2 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660270
Fax: 37661452

18. CTY TNHH SX TM HƯNG LỢI
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK
Địa chỉ: LÔ H37 ĐƯỜNG 1 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661967
Fax: 37661981
Email: hungloi97@hcm.fpt.vn .

18. CTY TNHH TM HỒ BẮC (PROCHEMI VIỆT NAM)
Ngành nghề: MÁY LÀM SẠCH & TẨY RỬA
Địa chỉ: LÔ E4 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37752639
Email: hobac@hcm.vnn.vn ; tranhaituan@hobac.com.vn

20. DNTN NHUỘM IN HOA VẢI NHÂN THÀNH
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: A21-E36 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661057
Email: leninnhan@yahoo.com 

21. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIAN SHYANG VIỆT NAM
Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG
Địa chỉ: LÔ E10 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660611
Fax: 37660594
Email: chianshyang.vn@hcm.vnn.vn

22. CTY TNHH HIELECTRIC
Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: LÔ E4 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661096
Fax: 37661097
Email: hielectriccoltd@hcm.vnn.vn .

23. CTY TNHH KHUÔN MẪU THÀNH CÔNG
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: F2-F3 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 22193004
Fax: 37662015
Email: thanhcongdiecasting@yahoo.com

24. CTY TNHH THIÊN ĐỒNG AN
Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: LÔ C20A ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661104
Fax: 37661106

25. CTY VẬT TƯ BẢO VỆ THỰC VẬT 1 – CN
Ngành nghề: THUỐC TRỪ SÂU
Địa chỉ: LÔ E26-29 ĐƯỜNG 11 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38247556

26. CTY TNHH TMDV THANH SƠN HÓA NÔNG
Ngành nghề: THUỐC TRỪ SÂU
Địa chỉ: LÔ C5-C6-C7 ĐƯỜNG 7C KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37719999
Email: ts-account@hcm.vnn.vn .

27. CTY TNHH CÔNG NGHỆ CNC
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: B2A LÔ K ĐƯỜNG 2A KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660626
Fax: 37660627
Email: cnctechnology@hcm.vnn.vn

28. CTY TNHH KIM THĂNG LONG
Ngành nghề: DÂY CÁC LOẠI
Địa chỉ: LÔ B2-B3 ĐƯỜNG A6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661151

29. CTY TNHH SX XD TMDV MINH TIẾN (YUSAKI)
Ngành nghề: PIN – ẮC QUY
Địa chỉ: 10G-10F LÔ H ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661638
Fax: 37661723
Email: minhtienbattery@hcm.fpt.vn

30. CTY TNHH TM SX ĐÔNG HƯNG
Ngành nghề: THỂ DỤC THỂ THAO – TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
Địa chỉ: 12D LÔ J ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661751
Fax: 37661750
Email: donghungpkd@yahoo.com.vn ; donghung@hcm.vnn.vn .

31.CTY CP THỰC PHẨM QUỐC TẾ LONG PHỤNG
Ngành nghề: THỰC PHẨM
Địa chỉ: LÔ D5B ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661664
Fax: 37661665
Email: longphungfood@hcm.vnn.vn

32. DNTN DỆT NHUỘM TÂN TIẾN CƯỜNG
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ J12E ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661123

33. CTY CP BAO BÌ HỘP THIẾC CẦU TRE (TIPACO)
Ngành nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU
Địa chỉ: LÔ H17-18 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662412
Fax: 37662540

34. CTY TNHH TÂN THỚI HIỆP
Ngành nghề: HÓA CHẤT
Địa chỉ: LÔ K3B-3C ĐƯỜNG 4 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661454

35. CS THỦY TINH PHƯỚC HÙNG
Ngành nghề: THỦY TINH
Địa chỉ: LÔ A2 ĐƯỜNG 6A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663124

36. DNTN MINH NGHI
Ngành nghề: NƯỚC GIẢI KHÁT
Địa chỉ: LÔ D7 ĐƯỜNG 2 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661451
Fax: 37661621
Email: minhnghipte@yahoo.com .

37. CTY TNHH ALFA (SÀI GÒN)
Ngành nghề: THUỐC TRỪ SÂU
Địa chỉ: B45 ĐƯỜNG 11 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661666
Fax: 37661670
Email: alfavntrade@ hcm.vnn.vn ; alfasaigon@hcm.vnn.vn 

38. DNTN SX TM THIÊN LONG
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ
Địa chỉ: B32A-B40 ĐƯỜNG 11 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661543
Fax: 37661447

39. DNTN SX TM TÙNG NGUYÊN
Ngành nghề: THÙNG CÁC LOẠI
Địa chỉ: LÔ B1 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661090
Fax: 37661521

40. CTY CP ĐIỆN CƠ HÀ NỘI (HECO)
Ngành nghề: ĐỘNG CƠ ĐIỆN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ J12A-J12B-J12C ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661690
Fax: 37661689

41. CTY CP CỬU LONG
Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP – HÓA CHẤT
Địa chỉ: LÔ C19A ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661713
Fax: 38208113

42. DNTN SX TM PHÚ THỊNH
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ
Địa chỉ: LÔ A20 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661761

43. DNTN HỮU TRÍ GIA
Ngành nghề: VÁN ÉP
Địa chỉ: LÔ B-3A ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661590
Fax: 37661589

44. CTY TNHH KWANG SUNG SPRAYERS VINA
Ngành nghề: BÌNH XỊT – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ H18 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663161
Fax: 37663164

45. CTY TNHH NHỰA SI-YANG
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ J12F ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661450
Fax: 37661449

46. CTY LD HIỆP PHÁT
Ngành nghề: LƯỚI
Địa chỉ: B3-B22 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661804
Fax: 37661806

47. CTY TNHH TÂN MẬU HƯNG
Ngành nghề: ĐÈN CÁC LOẠI
Địa chỉ: LÔ H1C ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661609
Fax: 37661610

48. CTY TNHH ĐẠI DƯƠNG
Ngành nghề: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Địa chỉ: LÔ C18-C19 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661888
Fax: 37661999
Email: tahyangvn@vnn.vn .

49.DNTN NHƠN PHONG
Ngành nghề: GIÀY, DÉP – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ E16 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661646
Fax: 37661647

50. CTY TNHH SX TMDV A.T.L
Ngành nghề: HÓA CHẤT
Địa chỉ: LÔ K4B ĐƯỜNG 4 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38868174

51. CTY TNHH SX TM GIA HƯNG
Ngành nghề: ĐÚC – DỤNG CỤ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ K9 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661662
Fax: 37661663 

52. CTY TNHH SX TM NGUYÊN HƯNG
Ngành nghề: HÓA CHẤT
Địa chỉ: B28-29 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38808452

53. CTY TNHH YUNG CHANG VIỆT NAM
Ngành nghề: MAY MẶC – PHỤ LIỆU
Địa chỉ: H10A-B ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661775
Fax: 37661778
Email: yclabel@hcm.vnn.vn

54. DNTN SX GIA CÔNG THUẬN PHÁT
Ngành nghề: IN LỤA, VẢI
Địa chỉ: LÔ H22A ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661871

55. CS HIỆP HƯNG
Ngành nghề: XI MẠ
Địa chỉ: LÔ R12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661726

56. CTY CP VẬT TƯ BẢO VỆ THỰC VẬT HÒA BÌNH TP. HN – CN
Ngành nghề: THUỐC TRỪ SÂU
Địa chỉ: LÔ E33-34 ĐƯỜNG 11 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661855

57. DNTN SX TAM SANH
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: LÔ J11 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661729
Fax: 37661731

58. CTY TNHH DŨ PHÁT
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ H38B ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662045

59. CTY TNHH MAY & WASH HÙNG MẪN
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ H12-H15A ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661720
Fax: 37661721

60. CTY TNHH A.T.A
Ngành nghề: VẬT LIỆU LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE
Địa chỉ: LÔ H32-33 ĐƯỜNG 1 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661992
Fax: 37661994

61. CTY TNHH CƠ KHÍ NGHIỆP PHONG
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: H24D ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661977
Fax: 37661976

62. CTY TNHH HÓA TIÊN TIẾN
Ngành nghề: VẬT LIỆU CHỐNG THẤM
Địa chỉ: LÔ E17 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662371
Fax: 37662342

63. CTY TNHH TM SX CƠ KHÍ TÂN HOA THỊNH
Ngành nghề: NHỰA – THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ H21 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662299
Fax: 37662200

64. CTY TNHH SX TM CHẮC NGHIỆP VĨNH HƯNG
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ J2A ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662407
Fax: 37662520

65. CTY TNHH YILIN VIỆT NAM
Ngành nghề: GIA VỊ & NƯỚC CHẤM
Địa chỉ: LÔ K4C ĐƯỜNG 4 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662192
Fax: 37661996
Email: yilinvn@hcm.vnn.vn

66. CTY TNHH DỆT KIM MINH ANH
Ngành nghề: DỆT KIM – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ J4 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662408
Fax: 37662641

67. CTY TNHH HITEX VIỆT NAM
Ngành nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU
Địa chỉ: LÔ J1 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662147
Fax: 37662146

68. CTY TNHH SX TM TÂN BẮC HẢI
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ
Địa chỉ: J1B ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662379
Fax: 37662380

69. CTY TNHH TÂN KHÁNH HƯNG
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – NUÔI TRỒNG, THIẾT BỊ & THỨC ĂN NUÔI TRỒNG
Địa chỉ: LÔ K3B-K3C ĐƯỜNG 4 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662163
Fax: 37662162
Email: tankhanhhung@yahoo.com

70. CTY TNHH BẢO CHÍNH
Ngành nghề: NỘI THẤT – THẦU THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
Địa chỉ: LÔ J8 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662425
Fax: 37662426

71. CTY TNHH TÂN HÙNG THÁI
Ngành nghề: HÓA CHẤT
Địa chỉ: LÔ H1 ĐƯỜNG 1 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38559358
Email: tanhungthai@yahoo.com

72. CTY TNHH GIA CƯỜNG THỊNH
Ngành nghề: BÁNH XE ĐẨY
Địa chỉ: LÔ K2A ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662476
Fax: 37662475
Email: gct@vnn.vn .

73.CTY TNHH SX TM LỘC HIỆP HÒA
Ngành nghề: GIẤY – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ J3A ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662666
Fax: 37662667

74. CTY CP NHỰA VINH HOA
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ
Địa chỉ: H20-20A ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662584
Fax: 37662594
Email: vinhhoa@vinhhoaplastic.com .

75. CTY TNHH SX TMDV HAN DA
Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: LÔ J1A ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662294
Fax: 37662295

76. CTY TNHH TM SX HẢI CHÂU
Ngành nghề: ĐIỆN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN
Địa chỉ: LÔ K-A1 ĐƯỜNG 2 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662448
Fax: 37662447
Email: haichaucompany@yahoo.com .

77. CTY TNHH XD N.T.S.C
Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY
Địa chỉ: LÔ K3A ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662647
Fax: 54306013

78. CTY TNHH SX DVTM THÀNH SƠN
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: LÔ C20 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661835

79. CTY TNHH MTV SX TM TRỌNG ÂN
Ngành nghề: KẼM & TRÁNG KẼM
Địa chỉ: R1-2 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, ẤP 1, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662265

80. CTY TNHH LEADER WELD ALLOY ROD VIỆT NAM
Ngành nghề: HÀN – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: K-B1 LÔ T ĐƯỜNG 2A KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662612
Fax: 37662452
Email: leaderweld@vnn.vn .

81. DNTN SX TM TÂN TIẾN HÀO
Ngành nghề: IN LỤA, VẢI
Địa chỉ: LÔ K4A ĐƯỜNG 4 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662626
Fax: 37662627

82. CTY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI THÁI DƯƠNG
Ngành nghề: MÔI TRƯỜNG – CÔNG TY & DỊCH VỤ
Địa chỉ: LÔ D13 ĐƯỜNG 6A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663116 

83. CTY TNHH CAO SU KỸ THUẬT VIỆT NHẬT
Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ B5-R7-R8 ĐƯỜNG 6A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662682
Fax: 37662683
Email: vnricerollers@vnn.vn

84. CTY TNHH KIM VIỆT MỸ
Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: G9-G10 ĐƯỜNG 6A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38808683

85. CTY TNHH STEEL YUAN
Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG
Địa chỉ: LÔ C15 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662025
Fax: 37662038

86. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THỊNH TOÀN
Ngành nghề: XI MẠ
Địa chỉ: LÔ D5 ĐƯỜNG 6A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663214
Fax: 37663213

87. CTY TNHH VÂN NGA
Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ H31 ĐƯỜNG 1 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN KIÊN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662982
Fax: 37663145

88. CTY TNHH HIỆP PHÚ HUY
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: E7 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38808272

89. CTY TNHH HỶ PHÁT
Ngành nghề: GẠCH CÁC LOẠI
Địa chỉ: H30-31 ĐƯỜNG 1 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37682050
Fax: 37682051

90. CTY TNHH TM SX NGỌC YẾN – CN
Ngành nghề: THUỐC TRỪ SÂU
Địa chỉ: LÔ B27-B46 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 35378767
Fax: 37682130

91. CS VŨ ĐỨC TÙNG
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ G7 ĐƯỜNG 6B KCN LÊ MINH XUÂN, ẤP 1, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38806276

92. CS ANH VŨ
Ngành nghề: NHÔM
Địa chỉ: C9 ĐƯỜNG 17 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663143

93. DNTN TM SX DV TRUNG NAM
Ngành nghề: THƯƠNG MẠI – CÔNG TY
Địa chỉ: G6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663112
Fax: 37663110

94. CTY TNHH SX TM HOÀNG SƠN PHÁT
Ngành nghề: GIẤY – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ F10-F11 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663160
Fax: 37663159

95. CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ NHỰA TRUNG SƠN
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ
Địa chỉ: LÔ C1-C2 ĐƯỜNG 7 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660494

96. CTY TNHH SHANG ONE VIỆT NAM
Ngành nghề: GIÀY, DÉP – THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU
Địa chỉ: LÔ H2-H4 ĐƯỜNG 1 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 35378971

97. CS G.M
Ngành nghề: PIN – ẮC QUY
Địa chỉ: LÔ C2 ĐƯỜNG 17 KCN LÊ MINH XUÂN, ẤP 1, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661136
Fax: 37663121

98. DNTN TÂN TRƯỜNG AN
Ngành nghề: NƯỚC – THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Địa chỉ: LÔ E4 ĐƯỜNG 6A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663188

99. CS MINH HUY
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ F24 ĐƯỜNG 64 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663118

100. DNTN TIỀN KIM THÀNH
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ D12 ĐƯỜNG 6A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663138
Fax: 37663139

101. CTY TNHH TM SX SINH KIM
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ F16 ĐƯỜNG 6B KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663190

102. CTY TNHH HƯNG ĐẠT (HUDACO)
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ
Địa chỉ: LÔ H34-35 ĐƯỜNG 1 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662630
Fax: 37661947
Email: hudaco@hcm.vnn.vn .

103. CTY TNHH SX TM ĐỒNG PHÚC
Ngành nghề: NƯỚC – THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
Địa chỉ: C23 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660189

104. DNTN HOÀNG DŨNG
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ N5 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660550

105. DNTN NGUYỄN QUỐC
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ A9 ĐƯỜNG 6A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663205

106. DNTN SX TM LINH VÂN
Ngành nghề: DA & GIẢ DA
Địa chỉ: LÔ E33 ĐƯỜNG 11 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660589
Fax: 37662058
Email: dntnlinhvan@vnn.vn .

107.CTY TNHH SX TM NHỰA ĐẠI DƯƠNG
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: K8D ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663209

108. DNTN NGỌC THỦY
Ngành nghề: NHÔM
Địa chỉ: A1-A2 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660190

109. CTY TNHH NHUỘM DỆT MAY TM HUY PHÚ
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ E11 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663217

110. CTY TNHH BAO BÌ THÀNH NGHĨA P.E.T
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ
Địa chỉ: D3C ĐƯỜNG 4 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660201
Fax: 37660204

111. CTY TNHH MTV NHỰA UY THÀNH
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ K10 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37663220

112. CTY TNHH SX TMDV HUY HÙNG TUẤN
Ngành nghề: ĐÚC – XƯỞNG ĐÚC
Địa chỉ: LÔ Q86-95 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661764

113. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP ZUHOW VIỆT NAM
Ngành nghề: NỒI HƠI
Địa chỉ: LÔ K2B ĐƯỜNG 2A KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662152
Fax: 37662153
Email: zuhow.vn@gmail.com

114. HTX ĐẠI THÀNH VÕ VĂN LUNG
Ngành nghề: KẼM & TRÁNG KẼM
Địa chỉ: LÔ H28-29 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662405

115. CTY TNHH SX TMDV CÁT THÁI
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ J2A ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37682235

116. DNTN SX TM QUÝ LINH
Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ B-19A ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660127

117. CTY CP QUỐC TẾ SAO VÀNG
Ngành nghề: THƯƠNG MẠI – CÔNG TY
Địa chỉ: LÔ K3A ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37682248
Fax: 37663243

118. DNTN TMDV BÌNH HIỆP
Ngành nghề: IN LỤA, VẢI
Địa chỉ: LÔ A8-9-10-11 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660353
Fax: 37660363

119. CTY TNHH CƠ KHÍ SX TM TÀI TỶ
Ngành nghề: SẮT – SẢN XUẤT, GIA CÔNG & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ B6-B19 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38866904

120. CTY TNHH SX TM TÂN THANH HOA
Ngành nghề: THƯƠNG MẠI – CÔNG TY
Địa chỉ: E15A ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662305

121. DNTN HẢI LIÊN
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ M6 ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN KIÊN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660549

122. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM LIÊN TIẾN
Ngành nghề: MÌ, BÁNH PHỞ
Địa chỉ: LÔ D6 ĐƯỜNG 2 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660270
Fax: 37661452

123. CTY TNHH MTV HUỆ CƯỜNG
Ngành nghề: SẮT – SẢN XUẤT, GIA CÔNG & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ A1 ĐƯỜNG 6A KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38869741

124. CTY TNHH TM HỒ BẮC (PROCHEMI VIỆT NAM)
Ngành nghề: MÁY LÀM SẠCH & TẨY RỬA
Địa chỉ: LÔ E4 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37752639
Email: hobac@hcm.vnn.vn ; tranhaituan@hobac.com.vn .

125. CS KHÁNH QUANG
Ngành nghề: NHA KHOA – THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ Q22-23 ĐƯỜNG 15 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661714

126. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP STRONG WAY VIỆT NAM
Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: LÔ H15 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661655
Fax: 37661659

127. CTY TNHH CƠ KHÍ ĐẶNG THANH SƠN
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: Q96-101 ĐƯỜNG 14 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38806417

128. DNTN SX TM TRẦN HÙNG
Ngành nghề: XI MẠ
Địa chỉ: LÔ L4 ĐƯỜNG 8 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660784
Fax: 37660990

129. DNTN SX TMDV LONG VINH PHÁT
Ngành nghề: KIM LOẠI
Địa chỉ: LÔ Q39-41-56-58 ĐƯỜNG 15 KCN LÊ MINH XUÂN, ẤP 1, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661458

130. CTY TNHH SX TM HỒNG CHÂU
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: LÔ N1-M1 C14B ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660783
Fax: 37661448
Email: congtyhongchau@yahoo.com ; cokhihongchau@gmail.com .

131. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAA WEIW VIỆT NAM
Ngành nghề: NHỰA – NGUYÊN LIỆU
Địa chỉ: 15E LÔ E ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660756
Fax: 37660754

132. DNTN THUẬN PHÁT
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ B24 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660610

133. CTY TNHH GALAXIES ENTERPRISE
Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ C15A-C16 ĐƯỜNG 9 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660902
Fax: 37660901

134. CTY TNHH VẠN PHÚC THÀNH
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ J3 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 38805389

135. DNTN TIẾN DŨNG
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: LÔ M7 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660785

136. CTY TNHH SX DVTM MÔI TRƯỜNG XANH
Ngành nghề: CHẤT THẢI, RÁC – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ H10E ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660965
Fax: 37660715
Email: mtx@geco.com.vn .

137. DNTN CƠ KHÍ TRÌNH TIẾN CƯỜNG
Ngành nghề: ỐC, VÍT, BÙ LOONG
Địa chỉ: LÔ A4 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660958
Fax: 37661162

138. CTY TNHH FONG TAI
Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG
Địa chỉ: LÔ E11 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660740
Fax: 37660742
Email: fongtai@saigonnet.vn .

139. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU NHỰA ĐỘC LẬP (INRUBCO)
Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ C11 ĐƯỜNG 7C KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661960
Fax: 37661008
Email: inrubco@vnn.vn

140. CTY LD WU FENG VIỆT NAM
Ngành nghề: NƯỚC -THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC
Địa chỉ: LÔ C12-C12A ĐƯỜNG 10 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661001
Fax: 37661007
Email: sales@wufeng-sanitation.com ; wufengld@hcm.vnn.vn

141. CTY TNHH SX TM HƯNG LỢI
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK
Địa chỉ: LÔ H37 ĐƯỜNG 1 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661967
Fax: 37661981
Email: hungloi97@hcm.fpt.vn

142. CTY TNHH SX TM DỆT MAY THỤY QUYÊN
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ C21 ĐƯỜNG 2 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660891
Fax: 37661141

143. DNTN NHUỘM IN HOA VẢI NHÂN THÀNH
Ngành nghề: NHUỘM, TẨY
Địa chỉ: A21-E36 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661057
Email: leninnhan@yahoo.com

144. DNTN SX TM HỒ HẢI
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT
Địa chỉ: LÔ M4 ĐƯỜNG 8 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660894
Fax: 37661130
Email: hohai@saigonnet.vn .

145. CTY TNHH JIN KYONG VINA
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ H38 ĐƯỜNG 1 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661836
Fax: 37661839
Email: jkkoreavn@naver.com

146. CTY TNHH SX TMDV VĨNH HƯNG
Ngành nghề: HÓA CHẤT
Địa chỉ: LÔ B28-29 ĐƯỜNG 12 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37661867

147. HTX CƠ KHÍ ĐẠT THÀNH
Ngành nghề: THÉP – GIA CÔNG
Địa chỉ: LÔ H28-H29 ĐƯỜNG 3 KCN LÊ MINH XUÂN, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37662423

148. CTY TNHH SX TM LÊ PHÚ
Ngành nghề: GIA CẦM, GIA SÚC – THỨC ĂN & THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ N6-N7-N8 KCN LÊ MINH XUÂN, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại: 37660968

,

DienDanPhanMem.Com

Diễn Đàn Phần Mềm - Dien Dan Phan Mem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *