KHU CÔNG NGHIỆP - KCN

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp ( KCN ) HỐ NAI – ĐỒNG NAI

XEM THÊM : DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÂY

KHU CÔNG NGHIỆP - KCN
KHU CÔNG NGHIỆP – KCN

1. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP ẮC QUY GS VIỆT NAM – CN

Ngành nghề: PIN – ẮC QUY

Địa chỉ: 7 KCN HỐ NAI, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3983180

Fax: (61)3983188

Email: dongnai_gsv2@hcm.vnn.vn 

2. CTY TNHH STORSACK VIỆT NAM

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 4/4B KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3986698

Fax: (61)3986702

Email: info@storsack.com.vn

3. CTY TNHH TÍN DŨNG

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ 1-21D KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3984142

Email: vcfp_tindung@vnn.vn

4. CTY CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHILINE (VIỆT NAM)

Ngành nghề: NƯỚC -THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3A KCN HỐ NAI, X.BẮC SƠN, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3981386

Fax: (61)3981389

Email: chilivn@unet.vnnews.com ;

5. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIÊP’ ĐÚC CHÍNH XÁC VIỆT NAM (VPDC)

Ngành nghề: KHUÔN MẪU

Địa chỉ: KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3981308

Fax: (61)3981309

Email: vpdc168@hcm.vn

6. CTY TNHH VISION

Ngành nghề: ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC & HỘP GIẢM TỐC

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3983104

Fax: (61)3984216

Email: ynghua@hcm.vnn.vn

7. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP VIET CHIN

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: TẬP ĐOÀN CHINGFONG, KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3983516

Fax: (61)3984517

Email: kaowu@hcm.vnn.vn

8. CTY TNHH THÁI PHƯỚC

Ngành nghề: THÙNG CÁC LOẠI

Địa chỉ: LÔ 20 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3984316

Fax: (61)3984313

Email: tpcan@saigonnet.vn ; infintive@hcm.vnn.vn

9. CTY HỮU HẠN ĐIỆN THỤY THÁI VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN – CÔNG TY

Địa chỉ: LÔ 1-21A KCN HỐ NAI, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3981761

Fax: (61)3981760

Email: vnsuitai@hcm.vnn.vn

10. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP BROAD BRIGHT

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 15 CHỢ CHIỀU KCN HỐ NAI, ẤP THANH HÓA, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3983433

Fax: (61)3983435

Email: bbml@hcm.vnn.vn

11. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THIỆN MỸ

Ngành nghề: XI MẠ – CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: LÔ 5/6B ĐƯỜNG 10 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3985457

Fax: (61)3985459

Email: tmdn@vnn.vn

12. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP SUNSHINE (TONK WHEEL)

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: KCN HỐ NAI, X.BẮC SƠN, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3985845

Email: ken0710@ms56.hinet.net 

13. CTY TNHH SANLIFE

Ngành nghề: KHUÔN MẪU

Địa chỉ: LÔ 7-9C ĐƯỜNG 2 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3987685

Fax: (61)3987684

Email: sanlife@email.viettel.vn

14. CTY CAO SU KENDA (VIỆT NAM)

Ngành nghề: VỎ, RUỘT XE – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: CHỢ CHIỀU KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3968781

Fax: (61)3983175

Email: kenda@hcm.vnn.vn

15. CTY TNHH KAO MINH

Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3987689

Fax: (61)3986543

Email: li.chi@msa.hinet.net ;

16. CTY HỮU HẠN ĐẦU TƯ SEE WELL

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: CHỢ CHIỀU KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3671182

Fax: (61)3671185

Email: seewell_2828@hcm.vnn.vn

17. CTY TNHH CÔNG TRÌNH HANCHI

Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY

Địa chỉ: LÔ 5-2B ĐƯỜNG 6 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3987766

Fax: (61)3987769

Email: hanchi886@hotmail.com

18. CTY HỮU HẠN ĐIỆN CƠ SHIHLIN VIỆT NAM

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ 6 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3983236

Fax: (61)3983473

Email: shihlin@saigonnet.vn

19. CTY CP TUICO

Ngành nghề: VÒNG ĐỆM

Địa chỉ: 12 CHỢ CHIỀU KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3671555

Fax: (61)3671345

Email: blade-king@tuicovn.com ; 

20. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM (VPIC)

Ngành nghề: ĐỘNG CƠ – THIẾT BỊ & SỬA CHỮA

Địa chỉ: 16 CHỢ CHIỀU KCN HỐ NAI, ẤP THANH HÓA, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3986838

Fax: (61)3982932

Email: vpic@hcm.vnn.vn

21. CTY CP KCN HỐ NAI

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT

Địa chỉ: KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3671039

Fax: (61)3982040

Email: khu_cn@hcm.vnn.vn

22. CTY TNHH THỰC NGHIỆP ĐẠT KIẾN

Ngành nghề: MÁY NÉN KHÍ, GAS

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3984933

Fax: (61)3984932

Email: gentent@hcm.vnn.vn

23. CTY TNHH INFINITY

Ngành nghề: THÙNG CÁC LOẠI

Địa chỉ: 20 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3982866

Fax: (61)3982865

Email: infinity@hcm.vnn.vn

24. CTY ĐÚC CHÍNH XÁC C.Q.S MAY’S (C.Q.S)

Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ 9 CHỢ CHIỀU KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3981689

Fax: (61)3982894

Email: CQS@HCM.VNN.VN 

25. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP KAIFA VIỆT NAM

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 11 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3671109

Fax: (61)3671110

Email: kaifa.vn@hcm.vnn.vn

26. CTY TNHH VIỆT NAM CƠ ĐIỆN ASIA

Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ 1 KCN HỐ NAI, TT.TRẢNG BOM, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3671299

Fax: (61)3984903

Email: asia168@viettel.vn

27. CTY TNHH LUNJI VINA

Ngành nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ

Địa chỉ: LÔ 9-5 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3671925

Fax: (61)3671923

Email: lunji_vn@hcm.vnn.vn

28. CTY HỮU HẠN YUO YI VIỆT NAM

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ V-5 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3983316

Fax: (61)3983318

Email: YUOYI@HCM.VNN.VN

29. CTY TNHH YANG CHING (VIỆT NAM)

Ngành nghề: LÒ XO – VÒNG, DẸT…

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3984051

Fax: (61)3671107

Email: yangching@hcm.vnn.vn

30. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP BẢO VIỆT

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ 9-3 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3981851

Fax: (61)3981856

Email: baovietind@hcm.vnn.vn

31. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP CICA

Ngành nghề: NƯỚC -THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC

Địa chỉ: KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3984800

Fax: (61)3984802

Email: cica@vnn.vn

32. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP CHIN LAN SHING RUBBER VIỆT NAM

Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 5 ĐƯỜNG 9 KCN HỐ NAI, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3987306

Fax: (61)3984578

Email: clsrubbervn@hcm.vnn.vn

33. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP LÒ XO BÁT ĐỨC

Ngành nghề: LÒ XO – VÒNG, DẸT…

Địa chỉ: LÔ 1-21F KCN HỐ NAI, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3984669

Fax: (61)3984672

Email: batduc@vnn.vn 

34. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP EAGLE

Ngành nghề: ĐỘNG CƠ – THIẾT BỊ & SỬA CHỮA

Địa chỉ: LÔ 9-4 KCN HỐ NAI 3, ẤP THANH HÓA, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3983300

Fax: (61)3983960

Email: eaglecorp@vnn.vn

35. CTY TNHH KHKT ZOENG CHANG VIỆT NAM

Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 7-2 KCN HỐ NAI, X.HỐ NAI 3, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3983112

Fax: (61)3983114

Email: zoengchang@hcm.vnn.vn

XEM THÊM : DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÂY

DienDanPhanMem.Com

Diễn Đàn Phần Mềm - Dien Dan Phan Mem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *