KHU CÔNG NGHIỆP - KCN

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp ( KCN ) Biên Hòa, Đồng Nai:

XEM THÊM : DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÂY

KHU CÔNG NGHIỆP - KCN
KHU CÔNG NGHIỆP – KCN

1 CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT Đường số 9, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3833500
2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ VIỆT TƯỜNG Số 6, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3836567
3 CÔNG TY TNHH HI-TRANS Số 15, đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3831100
4 CÔNG TY TNHH GREAT KINGDOM INTERNATIONAL CORPORATION BIÊN HÒA Đường 8, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3833547
5 CHI NHÁNH BIÊN HÒA – CÔNG TY TNHH NIPPOVINA Số 5, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3836581
6 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU NHỜN SUNGBO VIỆT NAM Số 1, đường số 1, KCN Biên Hòa 1 (Trong khuôn viên Công ty M, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3990888
7 CÔNG TY CỔ PHẦN TEXPIA Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3839624
8 CÔNG TY TNHH HYUNDAI NAM VIỆT Số 1 Bis, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3932331
9 CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VIỆT NHẬT Lầu 3, số 10, đường 2A, KCN Biên Hòa 2 (Trong khuôn viên Côn, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 8899888
10 CÔNG TY TNHH TEXCHEM – PACK (VIỆT NAM) Số 26, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3835661 


11 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIÊN QUỐC Lô số 7, Đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3992284
12 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3836151
13 CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VI TRÁC Số 10, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 8899888
14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THẮNG đường số 2, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 8605059
15 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3891726
16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG MINH PHÚ KCN Biên Hòa 1 (trong khuôn viên Công ty cổ phần May Đồng Na, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3836271
17 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VĨNH PHÚ KCN Biên Hòa 1, đường số 11, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3835363
18 CTY TNHH MUTO VIỆT NAM Số 2, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3836515 
19 CÔNG TY CỔ PHẦN VI NA TÂN Á Số 9B, đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 8825173
20 CTY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3836130

XEM THÊM : DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÂY

DienDanPhanMem.Com

Diễn Đàn Phần Mềm - Dien Dan Phan Mem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *