KHU CÔNG NGHIỆP - KCN

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp ( KCN ) LONG ĐỨC – Biên Hòa, Đồng Nai:

XEM THÊM : DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÂY

KHU CÔNG NGHIỆP - KCN
KHU CÔNG NGHIỆP – KCN

1 CÔNG TY TNHH NISSEI SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
0251 3201032
2 CÔNG TY TNHH TOMOE VIỆT NAM – CN MIỀN NAM Phòng số 3, tầng 2, Trung tâm điều hành KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
0251 3681196 


3 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 0251 3201032
4 CÔNG TY TNHH NISSEI SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3201032
5 CÔNG TY TNHH TOMOE VIỆT NAM – CN MIỀN NAM Phòng số 3, tầng 2, Trung tâm điều hành KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681196
6 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3201032
7 CÔNG TY TNHH MINAMI VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681757
8 CÔNG TY TNHH TAYCA (VIỆT NAM) Lô H3, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681255
9 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LONG ĐỨC Khu công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3201032
10 CÔNG TY TNHH KOLMAR VIỆT NAM Đường N2-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3201032
11 CÔNG TY TNHH KOBELCO MOBILE POWER VIỆT NAM Nhà xưởng cho thuê 6-3, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3201032
12 CÔNG TY TNHH HIRATA PRECISION INDUSTRIAL VIỆT NAM Nhà xưởng cho thuê 3-3, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3201032
13 CÔNG TY TNHH I-DEN VIỆT NAM Nhà xưởng cho thuê 3-2, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681682 
14 CÔNG TY TNHH ITAK INTERNATIONAL (VIỆT NAM) Nhà xưởng cho thuê 2-5, 6, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681968
15 CÔNG TY TNHH THE SUPPORT VIỆT NAM Lô D3, khu nhà xưởng cho thuê, Khu công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3201009
16 CÔNG TY TNHH TAIYO BRUSH VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3201011
17 CÔNG TY TNHH TEXEL – SEIKOW VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681279
18 CÔNG TY TNHH TENTAC (HỒ CHÍ MINH) Đường D4-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681278
19 CÔNG TY TNHH TOSTE VIỆT NAM Nhà xưởng cho thuê 5-1, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681800
20 CÔNG TY TNHH OHMI KAKO VIỆT NAM Đường N3-2, nhà xưởng cho thuê 5-6, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681500
21 CÔNG TY TNHH JAPAN BEST FOODS Đường N3-1, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681298
22 CÔNG TY TNHH KOIKEYA VIỆT NAM Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681368
23 CÔNG TY TNHH TAIYOSHA ELECTRIC VIỆT NAM Khu Công nghiệp Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681005
24 CÔNG TY TNHH PEGASUS – SHIMAMOTO AUTO PARTS VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681171
25 CÔNG TY TNHH SMC MANUFACTURING (VIỆT NAM) KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681345
26 CÔNG TY TNHH KYC MACHINE INDUSTRY VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681245
27 CÔNG TY TNHH APEL VINA KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681201
28 CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681214
29 CÔNG TY TNHH FUKUOKARASHI VIỆT NAM B-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681200
30 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT FUJI VIỆT NAM Đường D4-1, Khu Công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681250
31 CÔNG TY TNHH NAGAE VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681178
32 CÔNG TY TNHH HIKARI VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681088
33 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DAIWA HOUSE Khu Công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681272
34 CÔNG TY TNHH KOATSU GAS KOGYO VIỆT NAM KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681261
35 CÔNG TY TNHH SETTSU CARTON VIÊÊT NAM Đường D4-1, Khu công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681194
36 CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM Lô H1, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681181
37 CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3651214
38 CÔNG TY TNHH HORY VIỆT NAM Đường D4-1, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681211
39 CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM Lô H1, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681181
40 CÔNG TY TNHH FUKUOKARASHI VIỆT NAM Lô B-2, Khu Công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 0251 3681200

XEM THÊM : DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÂY

DienDanPhanMem.Com

Diễn Đàn Phần Mềm - Dien Dan Phan Mem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *