DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp ( KCN ) THĂNG LONG – HÀ NỘI

XEM THÊM : DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÂY

KHU CÔNG NGHIỆP - KCN
KHU CÔNG NGHIỆP – KCN

STT Tên công ty Địa chỉ SDT
1 Công ty TNHH Alpha Industries Việt Nam Thang Long I.P, Hanoi
2 Enplas Vietnam Co., Ltd Thang Long I.P 043 9550206
3 Thang Long I.P, Hanoi 84-4-9516485 

5 Vietnam Iritani Co., Ltd (Thai) Thang Long I.P Hanoi 49550001
6 Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co., Ltd (Japan) G1 Thang Long I.P 49516451
7 Noda (Tách ra từ Kyoei Ditech đc gần 2nam) Lô N1 Thang Long IP, Đông Anh Dist, Ha Noi 04)39590239/39590240
8 Endo Vietnam No 13, Lot P-7, Thang Long IP, Ha Noi 04 3950 0888
9 Santomas Vietnam Co., Ltd No. 5C, Plot D-Thang Long
Industrial Park 84-4-3881-2629
10 Sato Vietnam Co., Ltd Plot B-2, Thang Long I.P, Dong Anh District 439516297
11 Alpha Industries Vietnam Co., Ltd Lot K2,, Thang Long I.P Tel: (84-4) 39516521, 39516524
12 Atsumitech Vietnam Co., Ltd Lot H3, Thang Long I.P 39550041
13 Bemac Panels Manufacturing Vietnam Co., Ltd Plot B-17, Thang Long I.P 84-4-951-6412
14 Canon Vietnam Co., Ltd A-1, Thang Long I.P 04-8812111 (Ext: 1571)
15 Chiyoda Integre Vietnam Co., Ltd Thang Long I.P, Hanoi 04-9515537
16 Daiwa Plastic Thang Long JT Co., Ltd Lot K8, Thang Long I.P 84-4-8813888
17 Eiwo Rubber MFG Co., Ltd Lot K5, Thang Long I.P 04-9550125
18 Enkei VN Co., Ltd Thang Long I.P 439590039
19 F.C.C Vietnam Co., Ltd Thang Long I.P, Hanoi 49550030
20 Fujikin Vietnam Co., Ltd Thang Long I.P 48812566
21 Goshu Kohsan (Vietnam) Co., LtdCông ty Thang Long I.P, Hanoi
22 HAL Vietnam Co., Ltd Plot B19 Thang Long I.P, Dong Anh, HN 438812893
23 Hanoi Steel Center Co., Ltd Plot B-13, Thang Long I.p 38813107/3109
24 HOEV Co., Ltd. Thang Long I.P 043 959-0055 39550235
25 Ikeuchi CN Co., Ltd Thang Long I.P 3951 6435 /6436
26 JTEC Hanoi Co., Ltd Thang Long I.P, Hanoi 84-4-9550209 
27 Kai Vietnam Co., Ltd Thang Long I.P 04-9550020
28 KYB Lô I10 – I11- I12 , Thang Long I.P 8812773
29 Kyoei Dietech Vietnam Lo p-3b, Thang Long I.P 04 3951 6388
30 Matsuo Industries VN Plot C-10, Thang Long IP 04-8812415~6
31 Mitsubishi Aerospace Vn (MHI Aerospace Vietnam Co., Ltd) Thang Long I.P 84-04-955-0216
32 Molex Vietnam Co., Ltd P-15, Thang Long IP 84-4-955-0196
33 Nagastu Co., Ltd Thang Long I.P 84-04-955-0187
34 Nissei Electric Hanoi Co., Ltd Lo I-3, Thang Long I.P 043 955 0045
35 Nitto Denko Tape Materials (VN) Co., Ltd. R 307, Techno building, Thang Long IP, Dong Anh, Hanoi
36 Ogino Vietnam Co., Ltd Thang Long I.P, Hanoi 49550170
37 Ohara Plastic Vietnam Co., Ltd Plot B11, Thang Long IP 48813251
38 Ryonan Electric Vietnam Co., Ltd Plot B10, Thang Long I.P 84-4-951-5535
39 Sakurai Vietnam Ltd. Plot D2, Thang Long I.P
Dong Anh Dist., Hanoi 043 8812245
40 Sanko Soken Vietnam Co., Ltd. Thang Long I.P 439550152
41 Santomas Vietnam Co., Ltd No. 5C, Plot D-Thang Long I.P 48812629
42 SD Vietnam Co., Ltd Thang Long I.P, Hanoi 48811184
43 Seed Vietnam Co., Ltd Plot 3B, Thang Long I.P,
Dong Anh Dist., HN 48812710
44 Suncall Technology Vietnam Co., Ltd Plot H1, Thang Long I.P Donganh Dist., HN 49516372
45 Toa VN Co., Ltd Thang Long I.P 48811707
46 TOHO Vietnam Co., Ltd Plot B1, Thang Long I.P, Dong Anh Dist., HN Tel: 04.38811111
Fax: 04.38811115
47 Tokyo Byokane Co., Ltd Plot P-11, Thang Long I.P 043 9590061
48 Tokyo Micro Vietnam Co., Ltd. (Plot B16,
Thang Long I.P, Dong Anh Dist., HN 049515540 Ext:32
49 Toshiba Transmission & Distribution Systems (VN) Co., Ltd. Thang Long I.P 39590142-3
50 Volex Cable Assemply (Vietnam) Co., Ltd Plot D-5B, Thang Long I.P 48811493
51 Yabashi Vietnam CAD Technology Corporation Plot B9, Thang Long I.P 48812470
52 Yasufuku Vietnam Co., Ltd Thang Long I.P 49515821
53 Panasonic Vietnam Lo J1-J2,Thang Long I.P 0439550057 
Pkt ext: 2153
54 Panasonic Home Appliances Vietnam Lot B6 Thang Long IP (04)39515268
55 ALPHA INDUSTRIES VIỆT NAM K2 khu công nghiệp Thăng Long
56 Sumitomo Bakelite Vietnam Co., Ltd 04-881-1531
57 Sumitomo Heavy Industries Vietnam Co., Ltd (Thai) Thang Long I.P Hanoi 04-955-0003
58 TOTO Vietnam Co., Ltd, JaPan Lo F1, Thang Long I.P, Dong Anh 38811926
59 Fujipla Engineering Vietnam Co., Ltd Thang Long I.P 04-9516352
60 Nessei Lot 1 Thang Long I.P
61 DENSO VN Co.,Ltd Plot E-1,Thang Long I.P 04 881 2238
62 Chiyoda Integre Vietnam Plot C4 – Thang Long I.P – Ha Noi 04 39515537/0439515538
63 Mitsubishi Pencil Vietnam Co., Ltd., JaPan C7, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội 84-4.38811092
64 Takara Tool & Die Co., Ltd (Thai) Plot D5-A, Thang Long I.P, Dong Anh Dist., HN 49550035
65 Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd (Japan) NM: Xã Trung Giã, H.Sóc Sơn, HN 488556294
66 Việt Nam Iritani D4,Thang Long IP
67 MAP Lô M6, KCN thăng long  


68 YH Seiko No 6, lô N1 KCN Thăng Long, Ha Noi (04) 39590250/51
69 Kanayama Precision No 5, Lot N-1, Thang Long IP, Ha Noi 04 3959 0233
70 Takase Molding System No14, Lôt P-7, Thăng Long IP, Ha Noi
71 Sanoh Lo N1- Thang Long IP, Ha Noi (04) 39590305
72 Toyoda Van Moppes No9, Lot N-1, Thang Long IP, Ha Noi (04) 39590296/39590297
73 Kosai No 8, Lot N-1, Thăng Long IP, Hà Nội (04 )39590275/39590289

DienDanPhanMem.Com

Diễn Đàn Phần Mềm - Dien Dan Phan Mem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *