KHU CÔNG NGHIỆP - KCN

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NỘI BÀI

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp ( KCN ) NỘI BÀI – HÀ NỘI

XEM THÊM : DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÂY

KHU CÔNG NGHIỆP - KCN
KHU CÔNG NGHIỆP – KCN

CÔNG TY TNHH KISHIRO VIỆT NAM
Mã số thuế: 0105630087
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 10-11-2011

Địa chỉ: Lô 55, Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
CÔNG TY TNHH FUKOKU VIỆT NAM
Mã số thuế: 0105457562
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17-08-2011

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
CÔNG TY TNHH FUKOKU VIỆT NAM
Mã số thuế: 0105173553
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 03-03-2011

Địa chỉ: Lô 1A và 1B Khu công nghiệp nội bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
CÔNG TY TNHH IKI CAST VIỆT NAM
Mã số thuế: 0104194825
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06-10-2009

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HONEST VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101945801-001
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24-03-2009

Địa chỉ: Lô 8B khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH ROKI VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102745114
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 14-05-2008

Địa chỉ: Lô 72-73 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH TS INTERSEATS VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102673325
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-03-2008

Địa chỉ: Lô 80 KCN Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH TS VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102673300
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-03-2008

Địa chỉ: Lô 79 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH RHYTHM PRECISION VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102629816
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 28-01-2008

Địa chỉ: Lô 42 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH TOYODA GIKEN VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102607805
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 14-01-2008

Địa chỉ: Lô 41B khu công nghiệp Nội bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VESTAL (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 0102489171
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-11-2007

Địa chỉ: khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác
CÔNG TY TNHH ENDO STAINLESS STEEL (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 0102356950
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 05-09-2007

Địa chỉ: Lô số 74, khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH NIPPO MECHATRONICS VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102293411
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 20-06-2007

Địa chỉ: Lô 37, khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 3 năm trước

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HSIN CHI PRECISION VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102253200
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội 

Ngày thành lập: 17-05-2007

Địa chỉ: khu Công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NIPPON SEIKI
Mã số thuế: 0102190078
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 23-03-2007

Địa chỉ: Lô 70B & 71, khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

CÔNG TY TNHH ROKI VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102182528
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-03-2007

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102117014
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 22-12-2006

Địa chỉ: Lô 7B, KCN Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
CÔNG TY TNHH KISHIRO VIỆT NAM
Mã số thuế: 0102021545
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06-09-2006

Địa chỉ: Lô 55 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH HONEST VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101945801
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19-05-2006

Địa chỉ: Lô 8B và 8C khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THÉP VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101922018
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 21-04-2006

Địa chỉ: Lô 43 Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101905365
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04-04-2006

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH KEIN HING POLYCHROME VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101850719
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06-01-2006

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH SUMMIT AUTO SEATS INDUSTRY (HÀ NỘI)
Mã số thuế: 0101841425
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19-12-2005

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
CÔNG TY TNHH TOYODA GIKEN VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101807368
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 28-10-2005

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
CÔNG TY TNHH GOKO SPRING VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101744855
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15-08-2005

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH JAPAN SEIDAI VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101704203
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 07-07-2005

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH NIPPO MECHATRONICS (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 0101651960
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 16-05-2005

Địa chỉ: Lô 37 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước 

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
CÔNG TY TNHH NIPPO MECHATRONICS (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 0101642525
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 27-04-2005

Địa chỉ: Lô 37 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KWANG YANG
Mã số thuế: 0101586775
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24-12-2004

Địa chỉ: Lô 46 khu công nghiệp nội bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
CÔNG TY TNHH ASAHI DENSO VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101585210
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 21-12-2004

Địa chỉ: Lô 16 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT YAMAZAKI VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101542778
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19-10-2004

Địa chỉ: khu công nghiệp nội bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CREDIT UP VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101491354
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 01-06-2004

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROAD BRIGHT SAKURA VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101447330
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 03-03-2004

Địa chỉ: Lô 40 khu công nghiệp nội bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
CÔNG TY TNHH KYOEI VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101377820
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30-06-2003

Địa chỉ: Lô 2-3 và lô 83-84, KCN Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
CÔNG TY TNHH ARMSTRONG VIỆT NAM
Mã số thuế: 0101309450
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04-12-2002

Địa chỉ: khu công nghiệp nội bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
CÔNG TY TNHH NIPPO MECHATRONICS (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 0101296385
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29-10-2002

Địa chỉ: Lô 37, 38 và 39 khu công nghiệp Nội Bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước 

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NCI (VIET NAM)
Mã số thuế: 0100113399
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 26-05-1998

Địa chỉ: Lô 4, lô 85 và lô 86A Khu công nghiệp Nội bài – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Cập nhật: 4 năm trước

Ngành nghề chính: Sản xuất xe có động cơ

DienDanPhanMem.Com

Diễn Đàn Phần Mềm - Dien Dan Phan Mem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *