Product Key cài đặt Windows 8/8.1 & Windows 10

Product Key cài đặt Windows 8/8.1 & Windows 10. Đây là những key sử dụng để nhập trong quá trình cài đặt Windows, không phải key Active Windows.

Khi cài đặt, các bộ cài đặt Windows yêu cầu bạn nhập key để có thể tiếp tục cài đặt, không có nút bỏ qua (Skip). Hãy tìm key đúng với phiên bản Windows bạn đang cài đặt bên dưới để có thể tiếp tục quá trình cài đặt Windows nha.

Lưu ý thêm một lần nữa, key này không phải là key kích hoạt bản quyền Windows. Sau khi cài đặt xong, bạn vẫn phải kích hoạt Windows bằng key bản quyền để có thể sử dụng Windows.

Lựa chọn Product Key theo đúng phiên bản Windows của bạn

Windows 10 Pro                    NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR
Windows 10 Enterprise         PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK
Windows 8.1                         334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 Pro                  XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Windows 8 Pro                     GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
Windows 8                            FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
Windows 8 Pro                     XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Windows 8 Pro                     RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW

Chúc các bạn thành công !

DienDanPhanMem.Com

Diễn Đàn Phần Mềm - Dien Dan Phan Mem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *